Tingimused

RENDI TÜÜPTINGIMUSED (kehtivad alates 01.12.2023)

Rendimakses sisalduvad kulud ja teenused
Smrt Fleet OÜ (edaspidi SmartFleet) rendimakses sisalduvad sõiduki loomuliku kasutamisega seotud kulud sh rendimakse, loomulik rehvide, hooajalise rehvivahetuse, hoolduse, remontide ja kulumaterjalide maksumus v.a kütus. Sõidukite loomuliku ja ebaloomuliku kulu määramisel lähtutakse AMTEL`i “Sõidukite loomuliku ja ebaloomuliku kulumise määramise juhendist”.

Dokumendid
Aktsepteerime Euroopa Liidus, Norras, Šveitsis, Lihtenstenis, Islandil ja Ühendkuningriigis välja antud juhilube. Kui rentniku või lisajuhi juhiluba on väljastatud teises riigis, palun võtke meiega eraldi ühendust.

Rendiauto väljastus ja tagastus
Sõiduk väljastatakse täis kütusepaagiga, tagastades on vaja kütusepaak täita.
Sõiduki tagastamisel tühja kütusepaagiga lisandub paagi täitmise tasu 10 EUR, millele lisandub käibemaks ning puuduv kütus vastavalt tagastamise päeval kehtivale kütuse jaehinnale. Kliendil on võimalik osta ka teenus “ettemaksutud” kütus, mille puhul pole vajalik sõidukit enne rendi lõppu tankida. Vastavast soovist tuleb rendileandjat informeerida enne rendi algust.
Väljastame sõiduki seest ja väljast puhtana, tagastades pole pesu vajalik v.a kui sõiduk vajab eripesu nt keemiline sisepesu.
Suitsetamine pole SmartFleet rendiautodes lubatud. Sõidukis suitsetamise korral on klient kohustatud tasuma leppetrahvi 200 EUR ning tasuma sõiduki keemilise pesu eest vastavalt kuluarvele.

Tööajaväline teenindamine ja teeninduskohad
Hinnakirjas toodud hinnad kehtivad rentidele tööajal vahemikus 08:30-20:00. Tööajavälise teenindamise tasu on 36 EUR. Sõiduki hooldust, remonti ja rehvivahetust on võimalik kokku leppida tööpäevadel E-R vahemikus 08:30-17:30. Vältimatut autoabi osutatakse klientidele ööpäevaringselt (24/7) üle Euroopa Liidu ja Schengeni viisaruumi piires telefonil +372 588 600 88.

Tasumine
Rendi eest tasumine toimub arve alusel ettemaksuna või kaardiga (VISA/Mastercard) autot kätte saades. Samuti on nõutav tagatisraha tasumine (minimaalselt 390 EUR), mis tagastatakse hiljemalt 3 tööpäeva jooksul pärast rendi lõppu. Tulenevalt hooajast ning autode saadavusest on SmartFleetil õigus (suurema sõiduki) broneerimiseks nõuda ettemaksu kuni 50% rendisummast, mida broneeringu tühistamisel ei tagastata.

Kindlustus
Rentniku omavastutus avarii korral on 500 EUR juhtumi kohta sõiduautodel ja 600 EUR väikebussidel ja tarbesõidukitel  ja sõiduki või selle osade varguse korral 15% sõiduki turuväärtusest (minimaalselt põhiomavastutus).
Omavastutus on võimalik viia 0 EUR’ni, kui lisatasu eest soetatakse juurde omavastutuse vähendamine (enne rendilepingu allkirjastamist), sõiduki kasutamisel väljaspool Eesti Vabariigi territooriumi 0 omavastutust ei pakuta.

Läbisõidupiirang
Lühirendi (1-29 päeva) on läbisõidupiirang maksimaalselt 250 km päevas ent mitte enam kui 2500 km kuus, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Läbisõiduarvestust peetakse kogu rendiperioodi peale kokku (päevapõhiselt arvestust ei peeta). Pikema rendi korral lepitakse läbisõidupiirang kliendiga kokku enne rendi algust.

Kui rentnikul on ette teada, et tema auto kasutuse ajal läbitav läbisõit on suurem, siis tuleb sellest SmartFleeti eelnevalt informeerida.

Kasutuspiirkond
SmartFleet renditavaid autosid võib kasutada vaid Eestis. Eelneval kokkuleppel rendileandjaga ning lisatasu eest võib sõidukeid kasutada ka Euroopa liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna riikide (Norra, Šveitsi, Lihtensteini ja Ühendkuningriigi) piires. Ukrainasse, Valgevenesse, Venemaale jt riikidesse ei ole lubatud SmartFleet`i autodega siseneda ning eraldi kokkulepped selleks ei tehta.

Liiklustrahvid
Rentnik vastutab täielikult kõigi rendiperioodil saadud liiklus- ja parkimistrahvide ning teiste seaduserikkumiste ja nende tagajärgede eest sõltumata trahvi saamise riigist.
Kui Rentnik saab rentimise käigus liiklus- või parkimistrahvi, peab ta sellest Rendifirmat rendiperioodi lõppedes informeerima. Trahvide administreerimistasu on 20 EUR trahvi kohta, millele lisandub käibemaks. Kui Rentnik liiklus- ja parkimistrahve ei tasu, võib Rendifirma Rentniku andmed avalikustada ja saata edasi kolmandatele isikutele trahvide sissenõudmiseks Rentnikult.

Muud tingimused
SmartFleet ei hüvita auto tehnilise rikke korral reisi katkemise kulusid, kaudseid kulusid, saamata jäänud tulu ega muid sarnaseid kulusid. SmartFleet tagab avarii või tehnilise rikke puhul, mil pole võimalik sõidukiga sõitu jätkata Eesti, Läti ja Leedu piires tasuta asendussõiduki mõistliku aja jooksul. Sõiduki rentimisel kehtivad Rentnikule käesolevad tingimused ja rendilepingu üldtingimused. SmartFleet`il on õigus keelduda sõiduki rentimisest ilma teguviisi põhjendamata (sh sõltumata ettemaksu tasumisest).

Muude õiguste ja kohustuste puhul lähtutakse Võlaõigus- jm Eestis Vabariigis kehtivatest seadustest.